Uitgeest – Op woensdagavond 12 juli van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Uitgeest een informatieavond over de woningbouwplannen voor de Vrijburg- en de Meetlocatie voor inwoners van Uitgeest. Het gaat hierbij om een eerste verkenning, twee globale plannen voor woningbouw op beide locaties. Het zijn zeker nog geen uitgewerkte plannen. Toch wil de gemeente al in dit stadium in gesprek gaan met bewoners, om zo uw aandachtspunten te kunnen meenemen in een nadere uitwerking.

Tijdens deze bijeenkomst praat het projectteam u bij over een eerste opzet van de plannen. U kunt aandachtspunten meegeven op het gebied van verkeer, parkeren, groen, ontmoeten en veiligheid, die het projectteam kan meenemen in de verdere planvorming voor de Vrijburg- en Meetlocatie.
De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Uitgeest. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.15 uur en wordt om 21.00 uur afgerond. Aanmelden kan via centrumplan@uitgeest.nl. Wie deze avond niet aanwezig kan zijn, kan zijn reactie achterlaten op www.ikdenkmeeoveruitgeest.nl. De informatie is hier te vinden vanaf 13 juli aanstaande, reageren kan tot en met 30 juli.

Verderop in het proces, als de plannen concreter zijn, volgt een uitnodiging voor een tweede informatiebijeenkomst.

Foto: Gemeente Uitgeest