Uitgeest – Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zien toe op het wijzigen van een maatschappelijke bestemming en de bouw van 9 woningen op het perceel Benesserlaan 35 te Uitgeest.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf donderdag 6 juli tot en met woensdag 16 augustus 2023 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Jager van het team plannen en projecten via telefoonnummer 088 9099076.

Foto: OSU-RTV