Home » Algemene info

De OSU bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die in januari 2013 zijn gestart met de Lokale Omroep Stichting Uitgeest. Met dit team van vrijwilligers brengen wij weer programma’s vanuit “De parel van Kennemerland”.

De studio van de OSU staat daar waar de meeste Uitgeester activiteiten plaats vinden, midden in het “oude” centrum van Uitgeest. De OSU is in heel Uitgeest en wijde omgeving in de ether te ontvangen op de 106FM maar ook via Ziggo, KPN, T-Mobile en Tele2.

Tijdens Live uitzendingen kunt u de studio bereiken op 0251-302100.

Het Bestuur:
Richard Schmitt – Voorzitter.
Rob Offerhaus – Penningmeester.
Robert Satoer – Secretaris (plv Penningmeester)
Dennis Lute – Algemeen bestuurslid namens de vrijwilligers (plv. Secretaris)

Het PBO:
Conform de media wet dient elke lokale Omroep een PBO, Programma ma Bestuurlijk Orgaan, te hebben. Het PBO ziet erop toe dat de representativiteit van de OSU gewaarborgd is. Het PBO bestaat uit de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO komt enkele malen per jaar bijeen en stelt het programmabeleid van de publieke lokale media-instelling vast. Tevens controleert het PBO de naleving van het vastgestelde programmabeleid, IEC-norm. De programmering van een publieke lokale media-instelling dient dagelijks in de periode van 07:00 tot 23:00 uur te bestaan uit ten minste vijftig procent lokale informatie, cultuur en/of educatie. Hierbij is het van belang dat alle in het PBO vertegenwoordigde organisaties zichzelf voldoende kunnen herkennen in de programmering. Het PBO rapporteert haar bevindingen in het jaarverslag, dat aan het Commissariaat voor de Media wordt overlegd.

In het PBO van de OSU hebben onder andere de volgende personen zitting:
Mevrouw N. Schmitt-Beentjes – Maatschappelijke zorg en Welzijn.
Werkgroep De Zwaan Cultureel Kunst – Cultuur. (de Zwaancultureel )
De heer Jonker – Kerkgenootschappen. R.K. Kerk Uitgeest.
De heer W. Berends – Sportverenigingen.
De heer W. Brummel – Etnische en Culturele minderheden.
Mevrouw C. Bloedjes – Jeugd en Jongeren.
De heer B. Vleugel – Algemeen lid Uitgeester Scholen.
De heer B van de Landen – Algemeen lid Werkgevers/Werknemers Uitgeest/Basis Idee Uitgeest

ANBI
De OSU is aangemerkt als een ANBI, een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status wordt alleen verstrekt als een instelling zich voor minstens 90% procent inzet voor het algemeen nut, bij de OSU geldt dat we ons geheel inzetten voor het algemene nut. Het feit dat de OSU aangemerkt is als ANBI, geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de organisatie.

Gegevens van de OSU m.b.t. de ANBI-status:
Naam van de instelling Omroep Stichting Uitgeest (OSU)
RSIN 853581812

Postadres:
OSU-RTV
Middelweg 28
1911EH Uitgeest

Doelstelling: De stichting heeft als doel om de lokale omroeptaak voor de gemeente Uitgeest te verzorgen.
Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuurders en of medewerkers.