Uitgeest – In 2022 heeft de gemeente Uitgeest minder geld uitgegeven dan was begroot en het jaar wordt dan ook afgesloten met een positief resultaat. Het college van Burgemeester & Wethouders geeft aan dat zij ‘dit had verwacht en ook had begroot’. De doelen die de gemeente aan het begin van het jaar had gesteld, zijn gehaald. Daar is het college trots op. Het is nog niet duidelijk of in 2024 de inkomsten en uitgaven in evenwicht zullen zijn. Dit wordt pas duidelijk als de gemeente weet hoeveel geld zij krijgt ‘uit Den Haag’.

De doelen voor 2022 waren woningbouw, opknappen van de openbare ruimte, investeren in duurzaamheid en de opvang van Oekraïners. In het kader van het Centrumplan is ook het nodige gerealiseerd. Zo is op de voormalige bibliotheeklocatie gestart met de bouw van 47 appartementen, de sportzaal wordt ontwikkeld, het dorpspark wordt samen met inwoners vormgegeven en er komt een nieuwe rotonde op de Geesterweg. Het college is blij dat Kindcentrum Cornelis in oktober is opgeleverd. Ook de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van Kindcentrum Binnenmeer zijn gestart.

Zoals het er nu uitziet, sluit de gemeente Uitgeest 2023 ook positief af. Dit is echter niet zeker. We weten namelijk nog niet hoe 2023 verloopt en zeker is wel dat er nog veel kosten op de gemeente afkomen. Ook Uitgeest heeft namelijk te maken met de gevolgen van de aanhoudende inflatie, de wooncrisis, de toegenomen loonkosten en invloeden vanuit het Rijk. Verder is nog onduidelijk of de gemeente financieel wordt gecompenseerd voor alle opgaven die het Rijk bij de gemeente neerlegt.

De financiële situatie voor 2024 is ook onzeker. Om de doelen te bereiken op het gebied van duurzaamheid, wonen, economie, toerisme, sport en (preventieve) gezondheid, moet het college gaan nadenken over mogelijkheden om te besparen of een aantal doelen bij te stellen om zodoende in 2024 toch een financieel evenwicht te bereiken. Binnenkort ontvangt de gemeente bericht vanuit Den Haag over hoeveel geld zij krijgt uit het zogenoemde gemeentefonds. Het college zal de gemeenteraad hierover informeren zodat ook de raad dan weet of er bezuinigd moet worden of niet.

Wethouder Judie Kloosterman: “De vette jaren in Uitgeest liggen achter ons. Dit was met name te danken aan eenmalige hogere inkomsten vanuit het Rijk. Nu en de komende jaren staan we voor grote uitdagingen en moeten we goed kijken hoe we structureel tot een sluitende meerjarenbegroting kunnen komen om financieel gezond te blijven.”

Foto: OSU-RTV