Uitgeest – De commissievergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en kanaal 1502 van KPN.
Wilt u inspreken bij een commissievergadering, meldt u zich dan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl.

Voorlopige agenda
Op de voorlopige agenda staan naast de standaard agendapunten onder meer de volgende onderwerpen:
A-Stukken ter voorbereiding op de raad:
– Zienswijzetraject jaarstukken 2022 en begroting 2024 BUCH
– Zienswijzetraject jaarstukken en begroting 2024 VRK
– Zienswijze op jaarrekening 2022 WNK en begroting 2024 Zaffier
– Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 VVI
– Zienswijzetraject jaarstukken 2022 en begroting 2024 RAUM
– Zienswijzetraject jaarstukken 2022 en begroting 2024 Cocensus
– Zienswijzetraject jaarstukken 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst IJmond
– Verordening Rekenkamer

B-Stuk ter bespreking in de commissie:
– Horecanota Uitgeest 2023

De voorlopige agenda vindt u terug op de gemeentelijke website op https://uitgeest.notubiz.nl
Datum: 8 juni 2023
Aanvang: 20:00 uur
Griffier: Nathalie Meesters
Voorzitter: Peter Schouten

Foto: OSU-RTV