Uitgeest/Heemskerk – De voorgestelde locatie voor het plaatsen van een asielzoekerscentrum (AZC), een weiland in het buitengebied tussen Tolhek en bedrijventerrein de Trompet, is niet meer in beeld. De gemeenten Heemskerk en Uitgeest hadden deze locatie aangedragen bij het COA als mogelijke locatie voor de blijvende opvang van asielzoekers.

Geen akkoord 
De locatie ligt op grond van een particuliere grondeigenaar. De gemeente Uitgeest en het COA hebben meerdere gesprekken gevoerd met de vertegenwoordiger van de eigenaar. Uiteindelijk liet de adviseur weten dat de eigenaar van de gronden geen interesse meer had om de locatie aan het COA aan te bieden. Een gesprek met de gemeenten zorgde er niet voor dat de partijen weer met elkaar om tafel zijn gegaan.

Verantwoordelijkheid
Ondanks de val van het kabinet, willen de gemeenten Heemskerk en Uitgeest zich houden aan het opgestelde ‘Regionaal Plan Kennemerland Opvang Asielzoekers’. Hierin is een taakstelling opgenomen voor het realiseren van langdurige opvangplekken. Voor de gemeente Heemskerk zijn dit 149 opvangplekken en voor de gemeente Uitgeest 51. Beide gemeenten willen hun verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de taakstelling en blijven op zoek naar een geschikte locatie in hetzelfde gebied waar een AZC kan komen.
Omwonenden en bezoekers van de eerder georganiseerde inloopavond worden door de gemeenten nog apart geïnformeerd.

Foto: Aangeleverd Gemeente Uitgeest