Uitgeest – Uitgeest werkt aan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente, zoals sportaccommodaties en buurthuizen. Als voorbereiding daarop worden energiescans uitgevoerd voor een aantal locaties. Hiervoor werkt de gemeente samen met Royal HaskoningDHV.
De resultaten van de energiescans komen terecht in een speciaal ontwikkeld dashboard. Hiermee krijgt de gemeente inzicht in het resultaat van verschillende verduurzamingsmaatregelen. De gemeente kan dan weloverwogen keuzes maken, over welke maatregelen de komende jaren in te zetten. Ook worden panden onderling met elkaar vergeleken, zodat een goede afweging gemaakt wordt met welke panden te beginnen.
Wethouder Jan Schouten: “We willen het beschikbare budget zo slim mogelijk inzetten, om richting de klimaatdoelen te bewegen. Daarvoor moeten we afwegingen maken. Het Dashboard van Royal HaskoningDHV is een handige applicatie, die ons relevante inzichten geeft.”

Ontzorgingsprogramma
Provincie Noord-Holland ondersteunt de gemeente met een subsidie. Deze subsidie dekt het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van Royal HaskoningDHV. Binnen dit programma voert Royal HaskoningDHV energiescans uit, biedt ze het dashboard, geeft ze advies en helpt ze met het aanvragen van subsidies voor de uitvoering. Het adviesbureau vraagt gemeenten een intentieovereenkomst te tekenen. Hiermee geeft een gemeente het voornemen aan om – na het advies – tot uitvoering over te gaan.

Foto: Aangeleverd. Jan Schouten schudt de hand van Marin Epema van Royal HaskoningDHV na het ondertekenen van de intentieovereenkomst.