Uitgeest – Honden zijn populaire huisdieren. En zeker in onze prachtige gemeente! Ze geven vrolijkheid en kleur aan het leven van de hondenbezitter en zijn onmisbaar als hulphond voor gehandicapten. Maar honden(bezitters) kunnen soms ook voor hinder zorgen. Zo is de laatste tijd bij de politie en de gemeente het aantal meldingen van loslopende honden en het niet opruimen van hondenpoep toegenomen.

Beperken overlast
Onze openbare ruimte moeten we met elkaar delen. Als we daarbij geen rekening houden met elkaar, ontstaat overlast. Samen kunnen we de overlast beperken. Ondervindt u last van een hond, spreek de eigenaar van de hond erop aan en probeer samen tot een oplossing te komen.

Wat u verder kunt doen:
Hondenpoep opruimen
• Als u uw hond uitlaat, maak dan gebruik van de zakjes voor het opruimen van de hondenpoep. Knoop deze bijvoorbeeld vast aan de hondenriem, dan zit u nooit zonder.

Hond alleen los laten lopen in gebieden waar dit mag
• Honden mogen alleen loslopen in gebieden waar dit is toegestaan. Dit wordt dan met een bord aangegeven. In andere gevallen moeten honden altijd aangelijnd zijn.

Melding maken 
Als u last hebt van een hond, probeer dit eerst met de eigenaar op te lossen. Lukt dit niet, dan kun u een melding maken bij de gemeente via Fixi.

Boetes 
De politie of gemeente kan een bekeuring uitschrijven als hondenbezitters zich niet aan de regels houden. De hoogte van de boetes zijn:
• Loslopende hond: € 100,-
• Loslopende hond in recreatiegebied of speelplaats: € 150,-
• Niet opruimen van hondenpoep: € 150,-

Foto:Aangeleverd Gemeente Uitgeest