UITGEEST – Het college van Uitgeest heeft in december 2022 besloten om tijdelijke woningen te plaatsen in het park in de Waldijk. Dit was nog wel onder voorbehoud van haalbaarheidsonderzoeken. Het college heeft nu besloten om dit project voorlopig niet door te zetten. Reden hiervoor is dat er een nieuw provinciebestuur is, dat heeft aangegeven méér ruimte te willen bieden aan woningbouw buiten bestaand bebouwd gebied.

Woningtekort oplossen
Het vorige provinciebestuur liet geen woningbouw in het buitengebied toe. Omdat er binnen Uitgeest grote behoefte is aan (goedkope) woningen, is Park Waldijk in beeld gekomen voor tijdelijke jongerenwoningen. De haalbaarheidsonderzoeken die hiervoor nodig waren, zijn nog niet uitgevoerd.

Ook aan de Zienlaan en Benesserlaan staan jongerenwoningen gepland. Omdat deze projecten al in een verder gevorderde fase zitten, gaan die projecten wel door. Zo kan de gemeente ook op korte termijn al iets doen aan het woningtekort onder jongeren in onze gemeente.

Openbaar groen
Voor de locaties waar de jongerenwoningen komen, wordt openbaar groen opgeofferd. Het college van Uitgeest vindt het behoud van een groene omgeving belangrijk, maar dit lukt helaas niet altijd. Hiervoor wordt bij elk project waarbij dit speelt een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen die er spelen.

In het geval van de jongerenwoningen in Park Waldijk is er nu aanleiding om opnieuw naar de locatie te kijken. Als namelijk blijkt dat het nieuwe provinciebestuur meer mogelijkheden geeft voor bouwen in het buitengebied, dan gaat het college een nieuwe afweging maken waar de jongerenwoningen komen. De bouw van tijdelijke jongerenwoningen in het Waldijkpark is hiermee nog niet definitief van de baan. Pas als het realiseren van jongerenwoningen in het buitengebied mogelijk is, wordt definitief besloten of de locatie Waldijkpark afvalt.