Uitgeest – Er zijn diverse storingen aan de verlichting langs de Geesterweg en een aantal omliggende straten. Dit heeft te maken met de oude elektrakabels van Liander, die daardoor snel kapot gaan.
Ook staan niet alle kabels op de tekeningen. Samen met Liander brengen we de kabels in kaart. De kabels worden vernieuwd in samenhang met de rotonde.

Noodverbanden aangelegd
Met behulp van noodverbanden is het gelukt om een deel van de verlichting weer te laten branden. Zo is de verlichting bij de rotonde aangesloten op de keet van de aannemer. De verlichting tussen de rotonde en de bushalte vlakbij de rotonde Binnenkruierstraat is uit.
Vrijdag 27 oktober is met een noodverbinding de verlichting op de kruising met de Populierenlaan aangesloten. Deze brandt weer. Voor de overige lichtmasten in dit deel langs de Geesterweg legt Liander een nieuwe kabel aan. Dit kost meer tijd, naar verwachting enkele weken.

Storingen melden
Wie storingen aan de openbare verlichting signaleert, kan hiervan een melding doen via Fixi. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk te verhelpen.

Foto:: OSU-RTV