Uitgeest – ‘De komende tien jaar wordt er volop gebouwd’ Tijdens zijn vergadering op 22 juni jongstleden stemde de gemeenteraad in met voorgestelde woonprogramma’s voor verschillende locaties in Uitgeest. In deze woonprogramma’s ligt de focus op sociale woningbouw. Om de plannen betaalbaar en uitvoerbaar te maken, zullen daar ook duurdere woningen bij gebouwd moeten worden. College en raad proberen met de onderzoeksresultaten uit het woningmarktonderzoek in Uitgeest zoveel mogelijk gewenste en betaalbare woningen te laten bouwen.

Woningbouw is een belangrijk thema in Uitgeest, benadrukt verantwoordelijk wethouder Jan Schouten. “Dat hebben we bekrachtigd in het ‘Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026’, en begint nu steeds meer vorm te krijgen. Dat is ook nodig, aangezien de roep om geschikte woningen voor jongeren en senioren steeds luider wordt.” Leidraad voor de invulling van de woningbehoefte in de gemeente is het Woningmarktonderzoek van Companen uit 2021. “Daaruit is gebleken dat er vooral behoefte is aan sociale koop- en huurwoningen en aan gelijkvloerse, levensloopbestendige woningen.”

Inwoners uitnodigen
Dit woonprogramma is een belangrijke ontwikkeling voor Uitgeest en de Uitgeesters, realiseert Schouten zich. “Niet alleen voor de mensen die graag zo’n nieuwe woning willen betrekken, maar ook voor de omwonenden van de verschillende bouwlocaties. Per bouwlocatie starten we dan ook een participatietraject op waarbij we, binnen de kaders die al door de raad zijn vastgesteld, samen kijken naar de ontwikkelingen en bij inwoners gaan ophalen welke aandachtspunten en ideeën zij willen inbrengen. Daarvoor gaan we omwonenden per project gericht uitnodigen.”

Meer informatie
Meer informatie over de Centrumplannen is te vinden op de website www.uitgeest.nl onder ‘Centrumplannen’.

Foto: Aangeleverd door gemeente Uitgeest