Uitgeest/Castricum – De provinciale weg N203 tussen Uitgeest en Castricum kan en moet verkeersveiliger worden voor alle verkeersdeelnemers. Provincie Noord-Holland en gemeenten Uitgeest en Castricum stelden samen een actieplan op. Ze onderstrepen het belang om de weg zo snel mogelijk veilig in te richten.

Daarop vooruitlopend zorgen provincie en gemeenten voor korte termijn maatregelen.
Begin 2023: volledig inhaalverbod (dus ook van landbouwvoertuigen).
Begin 2023: aanpassing middenas van de weg (doorgetrokken ribbelbelijning).
Winter 2023 haag planten tussen auto- en fietsrijbaan.
PM: handhaving rijsnelheid en/of landelijk lobbytraject voor snelheidscontroles op het traject.
Wens: verbreding talud
Voor de langere termijn blijven de gemeenten aandringen op verbreding van het talud. Daardoor kunnen rijweg en zijbermen ruimer worden. Het (brom)fietspad wordt dan 4 meter breed en komt ook verder van het autoverkeer te liggen.

Eerste aanpassing: reflecterende strepen op (brom)fietspad
Provincie Noord-Holland is in 3 oktober 2022 gestart met het aanbrengen van reflecterende lijnen op het fietspad. Fietsers zien daardoor het verloop van het fietspad beter. Ook de grens tussen fietspad en berm is daardoor beter zichtbaar. Eind 2023 wordt de kantbelijning aangebracht op het laatste stuk, bij benzinestation Uitgeest.

Aanbrengen reflecterende lijnen langs fietspad
Ook wordt nog in 2023 ter hoogte van benzinestation Uitgeest de middengeleider (in de as van de auto-rijweg) verlengd.

Groot onderhoud in 2028
In 2028 voert de provincie groot onderhoud uit aan de weg. De provincie wil daarin aanpassingen aan de weg en het (brom)fietspad meenemen. In 2023 is de provincie gestart met onderzoek naar wat noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is. De gemeenten nemen deel aan dit onderzoek. Vooral om de verkeersveiligheid voor auto’s én fietsers te verbeteren. Ook moet uit het onderzoek blijken hoe tegelijkertijd een doorfietsroute kan worden aangelegd. Regionale doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar.

Foto: Gemeente Uitgeest (Aangeleverd)