Foto: Aangeleverd

UITGEEST/HEEMSKERK – Het Rijk is op zoek naar locaties om asielzoekers op te vangen. Alle gemeenten in Nederland moeten hieraan medewerking verlenen. Hiervoor heeft het Rijk de zogenoemde spreidingswet gemaakt, maar deze moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Los daarvan hebben Heemskerk en Uitgeest wel een opgave te realiseren. De gemeente Heemskerk heeft de verantwoordelijkheid om blijvende opvang te realiseren voor 149 asielzoekers en de gemeente Uitgeest voor 51 asielzoekers. Onze gemeenten voelen de verantwoordelijkheid en hebben samen met de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland nu al een plan gemaakt. Dat heeft twee redenen:
1. Nederland heeft op dit moment te weinig plekken om asielzoekers op te vangen.
De gevolgen daarvan hebben we afgelopen jaar kunnen zien toen asielzoekers voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moesten slapen. Dit probleem gaat niet weg door af te wachten.
2. Wanneer een gemeente geen plek kiest voor de opvang van asielzoekers, kan het Rijk een plek aanwijzen. Dat willen de gemeenten Heemskerk en Uitgeest voor zijn.

Mogelijke locatie
De gemeenten Heemskerk en Uitgeest hebben de afgelopen maanden gezocht naar een mogelijke locatie voor de blijvende opvang van asielzoekers. Beide gemeenten hebben een mogelijk geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum gevonden. Het gaat om het buitengebied binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest, het weiland tussen Tolhek en bedrijventerrein de Trompet. Beide gemeenten dragen deze locatie nu samen voor aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Ook de andere 7 gemeenten in de regio Kennemerland hebben mogelijke locaties doorgegeven aan het COA. De gemeenten in de regio Kennemerland werken hierin samen.

COA beoordeelt locaties
Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie van opvanglocaties en de opvang en begeleiding van asielzoekers. Het COA kijkt wat allemaal nodig is om de door de gemeente aangedragen locaties geschikt te maken en voert hierop een haalbaarheidsonderzoek uit in samenwerking met Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Informatiebijeenkomst
Gemeente Heemskerk en Uitgeest organiseren binnenkort een informatiebijeenkomst waar u meer informatie kunt krijgen over de plannen en waar u uw vragen kunt stellen. De datum, het tijdstip en de locatie communiceren wij via de website.