Uitgeest – Aanstaande donderdag is de laatste raadsvergadering van gemeente Uitgeest voor het zomerreces. Deze vergadering start om 19.00U in plaats van de gebruikelijke 20.00U. De raadsvergadering is tevens live te volgen via OSU-TV, Ziggokanaal 43 en KPN 1502
Agenda
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

Bespreekstukken
4 Jaarstukken 2022

5 1ste FIRAP 2023 / Kadernota 2024

Overige agendapunten
6 Ingekomen stukken

7 Mededelingen
8 Sluiting