Uitgeest – De burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben besloten het maximum bedrag voor vergoedingen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur los te laten. Deze vergoeding is er voor ouders die de kosten voor sport- of cultuurdeelname van hun kind zelf niet kunnen betalen. Omdat de kosten steeds vaker hoger waren dan het maximum bedrag, moesten ouders toch nog een deel zelf betalen. Dat is nu voorbij.

Sleutelrol gemeente
De gemeente heeft een sleutelrol in het bestrijden van armoede onder kinderen. In het samenwerkingsakkoord is afgesproken dat er in Uitgeest passende ondersteuning is voor kinderen in armoede. Zo kunnen zij meedoen aan activiteiten en kunnen ze zich blijven ontwikkelen. Daarom maakt de gemeente Uitgeest al jarenlang geld vrij voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

Met dit budget zorgt het Jeugdfonds ervoor dat kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling als hun ouders het niet kunnen betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland stort de contributie op de rekening van de sportvereniging of cultuurinstelling. Ook voor bijvoorbeeld sportkleding of een muziekinstrument is er geld beschikbaar.

Aanvragen vergoeding
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt met intermediairs. Dit zijn mensen die in hun werk vaak te maken hebben met kinderen, zoals leraren, jeugdhulpverleners en buurtsportcoaches. Ouders kunnen via hen een aanvraag doen voor het Jeugdfonds. Daarvoor is het niet nodig om gegevens over inkomen te delen. Op de website www.sportenbewegeninuitgeest.nl staat meer informatie over de regeling.

Alle kosten vergoed
Voor de verruiming was er per kind een maximum bedrag beschikbaar. Wethouder René Oud: ‘Door het verruimen van de regeling, hoeven ouders zich geen zorgen meer te maken of alle kosten vergoed worden. Ook komt er meer vrijheid in de sport- of cultuurkeuze van kinderen, zodat ze kunnen doen wat ze écht leuk vinden. Daarnaast kunnen ouders nu een vergoeding voor het volgen van zwemlessen aanvragen náást een vergoeding voor een andere sport- of cultuuractiviteit. Dit zorgt er voor dat er geen financiële drempels zijn om een zwemdiploma te behalen. Zo kunnen alle kinderen in Uitgeest leren zwemmen en veilig buitenspelen in onze waterrijke gemeente.’

Foto: OSU-RTV