Uitgeest – De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft tot taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidszaken en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. De leden van de adviesraad zijn actieve en betrokken burgers wonend in een van de drie dorpskernen van de gemeente Uitgeest. De ASD Uitgeest werkt in BUCH-verband samen met adviesraden van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. Meer informatie over het werk van de ASD vindt u op onze website: https://www.uitgeest.nl/raad-en-college/adviesraad-sociaal-domein

De functie:
De adviesraad werkt met aandachtsgebieden, zoals hierboven genoemd, en is op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring op het gebied van de Wmo en/of de Participatiewet. Een lid van de adviesraad wordt verondersteld zich regelmatig op de hoogte te stellen van de uitvoerbaarheid en werkelijke uitvoering van deze wetten bij de inwoners van Uitgeest. De adviesraad vergadert tien keer per jaar op de eerste maandagavond van de maand. Daarnaast vindt er gemiddeld eens per twee maanden een bijeenkomst plaats, waarbij uw aandachtsgebied aan de orde komt, veelal in BUCH verband. De tijdsinvestering is gemiddeld 10-15 uur per maand.

Wat vragen wij?
Voor deze functie vragen wij mensen met kennis van en affiniteit met het sociaal domein. Verder bent u kritisch en onderzoekend, met oog voor de verschillende belangen van alle betrokkenen. U hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?
Een adviesraad met betrokken leden en levendige discussies, die samen de uitdaging aangaan om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sociaal domein van de Gemeente Uitgeest. U ontvangt een vrijwilligers vergoeding op basis van de gemeentelijke regeling.

Meer informatie of reageren?
Voor meer informatie neemt u contact op met Richard Schmitt secretaris van de adviesraad, telefoonnummer 06-10548523. Uw reactie met uw motivatie kunt u na het verschijnen van deze vacature versturen per e-mail naar de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Uitgeest, Richard Schmitt richardschmitt@ziggo.nl