Uitgeest – Het zwemverbod voor de locatie Zwaansmeer in Uitgeest is ingetrokken. De zwemlocatie voldoet momenteel aan de geldende normen. Dat betekent ook dat er weer gezwommen kan worden. Een controlebemonstering van de waterkwaliteitsbeheerder wees uit dat de waterkwaliteit in orde is. Op basis van die uitkomst trekt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) de afgekondigde maatregel in.

Let op het informatiebord
De OD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe informatieborden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

Actuele informatie
Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op zwemwater.nl. U kunt hiervan ook de apps downloaden via de App Store (voor iOS) of de Playstore (voor Android). Negatieve zwemadviezen en zwemverboden worden bovendien gemeld via Twitter: @ZwemwaterNH.

Foto: Marianne Jonker