UITGEEST – Om de verkeersveiligheid rondom het kruispunt van de Geesterweg met de Castricummerweg en Melis Stokelaan te verhogen wordt een rotonde aangelegd. KWS Infra start vanaf maandag 27 maart 2023 met de eerste fase van de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur.

De komende periode wordt gewerkt naast de Geesterweg, aan de zijde van de ijsbaan. Hier wordt een deel van de nieuw te bouwen rotonde alvast voorbereid en wordt een tijdelijke weg gebouwd. Daarnaast worden de kabels en leidingen verlegd, zodat deze in de toekomst niet onder de rotonde komen te liggen. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt het fietspad naast de Geesterweg afgesloten. Voor fietsers en voetgangers gelden vanaf 27 maart tot aan het afronden van de werkzaamheden eind 2023 omleidingsroutes die door middel van bebording worden aangegeven. Gemotoriseerd verkeer kan tot eind augustus gebruik blijven maken van de Geesterweg en het kruispunt.

Planning
27 maart – juli: voorbereidende werkzaamheden, verlegging van kabels en leidingen en de bouw van de tijdelijke weg.
Vanaf eind augustus: bouw rotonde, waarbij de toegang vanaf de Geesterweg naar de Melis Stokelaan wordt afgesloten en verkeer via de tijdelijke weg rijdt.
Vanaf november: opbreken tijdelijke weg, asfalteren deklaag en aanleg fietspad.
De werkzaamheden worden naar verwachting voor de kerstvakantie afgerond.

Meer informatie
Meer informatie en een actuele planning staan op de website van de gemeente Uitgeest onder het kopje Plannen en Projecten/Centrumplan. Of volg het project ‘Rotonde Geesterweg Uitgeest’ in de KWS app, te downloaden op de smartphone. Inwoners kunnen hun vragen stellen via de KWS app of mailen naar tmolenaar@kws.nl.