Uitgeest – Om de overlast van de kermis in het dorp zoveel mogelijk te beperken, is het van 1 t/m 6 juli 2023 verboden om op de openbare weg alcohol te drinken óf aangebroken flessen/blikjes met alcoholhoudende drank bij u te hebben in een bepaald gebied.

Gebied alcoholverbod
Dit gebied staat hiernaast aangegeven op de kaart. Het gaat om het gebied tussen de Geesterweg, Anna van Renesselaan, Westergeest, Langebuurt, Hoorne, Populierenlaan en omvat ook het Meerpad en de Meldijk tot de Sluisbuurt. Daarnaast geldt het verbod ook in het gebied tussen de Geesterweg, Populierenlaan, Wiekenlaan (inclusief Kindcentrum Cornelis), Plevierstraat, Kooglaan en Kerverslaan tot aan de Geesterweg. Binnen het totale gebied valt ook het station en de fietstunnel onder het station door.

Uiteraard geldt dit verbod niet bij de evenementen binnen dit gebied die een vergunning hebben. Wij wensen u alvast een hele gezellige en veilige kermis!

Cameratoezicht
Om de kermis zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de burgemeester cameratoezicht ingesteld tijdens de kermis van Uitgeest van 1 t/m 6 juli 2023 op de volgende locaties:

  •  1. Ten zuidwesten van de kruising Langebuurt en Dr. Brugmanstraat (2 camera’s);
  • 2. Ingang IJsbaanterrein aan de Populierenlaan;
  • 3. Castricummerweg, ter hoogte van het reclamebord bij Sporthal de Meet;
  • 4. Op het IJsbaanterrein zelf.

De camera’s houden zicht op het kermisterrein en de ingangen hier naar toe en op (een deel van) de route van het IJsbaanterrein richting de horeca. Bij de Langebuurt wordt de fietsenstalling bij de kerk in de gaten gehouden en de looproute naar de horeca.
Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer volgt vanmiddag.14 0251. Wij nemen dan samen met u het besluit door.

Foto: Mediapartner Uitgeestonline